Ingen mekanismer som forklarer makroevolusjon

EVOLUSJON

I et ”Innspel” i Dagen 19. januar (”Evolusjon og skaping – nei takk”) skrev Johannes Kleppa blant annet, at det undret ham at boken ”Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler” av Bjørn Are Davidsen og Atle Ottesen Søvik (Efrem forlag 2016) hadde blitt anmeldt ”relativt positivt i Dagen og Utsyn”.

Skapelsesteori

SKAPELSEN

Seriøse skapelsesteoretiske modeller testes med vanlige empiriske metoder, og det er derfor feilaktig nå Bjørn Are Davidsen påstår at det er ”bare fantasier som setter grenser” for hva man fra seriøs kreasjonistisk side kan finne på å tale om som ”hypotetiske muligheter”. På den andre siden mangler det heller ikke på ”kreative hypoteser” fra evolusjonistisk side.