Asylsøker frikjent for voldtekt i Grimstad

rettsvesen

En 26 år gammel asylsøker er frikjent for voldtekt i Aust-Agder tingrett. I dommen viser retten blant annet til at det samlede bevisbildet fremstår som uklart.