Advarer mot å ta Skaperens plass

bioteknologi

Preses i bispemøtet er med på å legge de etiske premissene for bioteknologi-debatten på Stortinget.