Ser ikke virkeligheten utenfor DnK

DEN NORSKE KIRKE

Jeg er veldig glad for at Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet har valgt å svare på min artikkel så grundig som han gjør. Kanskje vi nå står foran et gjennombrudd!