Upresis og mangelfull argumentasjon

synspunkt

Jeg og Den Norske Israelsmisjon er enige med 
Dagens leder. Vi har et felles ansvar og en 
guddommelig befaling om å bringe evangeliet til 
alle folkeslag, og særlig det jødiske. Intet menneske kommer til Far, uten ved Jesus Kristus.