Etter en begravelse

i fokus

«Helliggjørelse» er jo et klassisk uttrykk for troens liv, livet i Jesu etterfølgelse. Selv om uttrykket neppe er blant ti på topp i dagens kristelige terminologi, er saken like fullt viktig. Mye forkynnelse forsøker å tale utfordrende og aktuelt om hva det er å leve som en kristen.