To hendingar i 2008 forandra livet mitt

bokmelding

Den eine var å bli far. Den andre var at iPhone vart lansert i Noreg. Samanehengen mellom desse hendingane har eg vorte stimulert til å reflektere over i lys av boka «The Tech-Wise Family».

Skjermen eller livet

lederartikkel

Hvordan vi forholder oss til den nye teknologien er en omfattende problemstilling, og den berører stadig flere området av livet.