Katolsk økonomisjef frifinnes

rettssak

– Vi er selvsagt fornøyd med at retten la til grunn at økonomen handlet i god tro og ikke gjorde noe straffbart, sier advokaten.