Dette 
mener de om livets utgang

bispekandidater

Stavanger bispedømme skal ansette ny biskop. Dagen gir deg oversikt over hva biskopene mener 
i sentrale spørsmål.

Feltprestkorpset på tur i Israel

fordomsfri

Det sier Ida Helene Henriksen – Norges første felthumanist. Hun har besøkt Jerusalem sammen med en ortodoks feltprest, lutherske feltprester, to «feltemissærer» og en feltimam.