Muslimers trosfrihet

lederartikkel

Skal vi som kristne 
ha troverdighet når 
vi krever religionsfrihet for oss selv, 
må vi også si fra når friheten trues for andre.

Under radaren

utenrikskommentar

Det internasjonale samfunnet må ikke sovne nå, men støtte oss og andre organisasjoner som kan bistå konflikt- og tørkerammede Somalia.

Terrormistenkt norsk-somalier løslatt i Kenya

kenya

Den norsk-somaliske mannen i 40-årene som ble varetektsfengslet i Kenya, er løslatt. Han ble fengslet i forbindelse med to massakrer utført av terrorgruppa al-Shabaab i fjor.

36 menn drept i angrep i Kenya

kenya

Minst 36 arbeidere ble drept da væpnede menn stormet et steinbrudd i Kenya, opplyser Røde Kors.

Radikal islam på fremmarsj i Kenya

SE VIDEO

Det kan virke som at terroristen Hassan Abdi Dhuhulow fra Norge og hans medsammensvorne har lykkes. Etter terrorangrepet på Westgate for ett år siden, er radikal islam på fremmarsj i Kenya. Se videoreportasje.

Blodig angrep mot marked i Nairobi

Samfunn

Minst ti personer ble drept og nærmere 70 såret da to bomber eksploderte på et travelt marked i Kenyas hovedstad Nairobi, melder kenyanske myndigheter.

PST bekymret over Somalia-reisende

Samfunn

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med at ytterliggående islamister har reist fra Norge til Somalia for å kjempe sammen med al-Shabaab.

Minst 16 drept i angrep mot somalisk politistasjon

Samfunn

Minst 16 men­nes­ker ble drept av yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­ter som åpnet ild inne på en po­liti­sta­sjon i So­ma­lia tirs­dag. Blant de drep­te skal det være både po­liti­folk og si­vi­le.

Al-Shabaab med nye trusler mot Kenya

Samfunn

Den so­ma­lis­ke isla­mist­or­ga­ni­sa­sjo­nen al-Sha­ba­ab, som tar på seg an­sva­ret for ter­ror­an­gre­pet i Ke­nyas ho­ved­stad for halv­an­nen uke siden, truer Kenya med nye ter­ror­an­grep.

Åtte fengslet etter terroren i Nairobi

Samfunn

Ke­ny­ans­ke myn­dig­he­ter hol­der åtte per­soner fengs­let etter an­gre­pet mot et kjøpe­sen­ter i Nai­ro­bi. Ter­ror­grup­pen al-Sha­ba­ab truer med nye an­grep i Kenya.

Al-Shabaab: - Vi har flere gisler i kjøpesenteret

Samfunn

Al-Sha­ba­ab hev­der at grup­pa fort­satt hol­der gis­ler fan­get inne kjøpe­sen­te­ret i Nai­ro­bi. Ak­sjo­nen synes ikke å være over selv om myn­dig­he­te­ne har hev­det at de har full kon­troll.

Ti arrestert i skytedramaet i Nairobi

Samfunn

Ti per­soner er ar­res­tert og mis­tenkt for med­virk­ning til skyte­dra­ma­et ved et kjøpe­sen­ter i Nai­ro­bi. De ti satt man­dag i avhør hos po­li­ti­et i Kenya, opp­lys­te lan­dets in­nen­riks­de­par­te­ment.