Trekker omstridt samlivsforslag

uro i krik

Magnus Hvalvik, fungerende generalsekretær, maner til å «legge ned stridsøksene og puste med magen.»