KrF ber Norge ta initiativ mot terrorlønn

terrorlønn

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bør oppfordre giverland til å kreve stans i terrorlønn-ordningen, eller svare med en gradvis utfasing av bistanden til palestinske myndigheter.