Religion er religion i KRLE

Debatt

Vi ser spor av kristendommen i popkultur, samfunnsstrukturer, i holdninger og verdier vi nordmenn har.