Tor Erling Staff er død

Dødsfall

Advokat og samfunnsdebattant Tor Erling Staff døde søndag. Han ble 85 år gammel.

Elden: Anke i Jensen-saken er ferdigskrevet

innenriks

Eirik Jensen anker både bevisvurderingen og saksbehandlingen i rettssaken der han ble dømt til 21 års fengsel for narkotikalovbrudd og korrupsjon. 

Ap hyret advokat for å stoppe kritikk

valg

Arbeiderpartiet hyret advokat som sendte brev til NRK og forsøkte å stanse kritiske sitater om Ap-leder Jonas Gahr Støre, melder VG.

Fikk asyl-avslag på tross av tortur

konvertitt

Utlendingsdirektoratet vedgår at de burde vektlagt at iranske Milad ble fengslet og torturert i hjemlandet på grunn av sin kristne tro.

«Problemet er sharia»

iran

Forfatter Mohammad Mostafaei 
kritiserer norske myndigheter for å være 
passive i kampen mot sharialover.

Prest refser asyladvokater

KONVERTITTER

Jan Bygstad mener konvertitter ikke alltid får den juridiske hjelpen de trenger.

Max Hermansen fikk sluttpakke på 1,2 mill.

sagt opp

Pegida-leder Max Hermansen fikk 1,2 millioner i sluttavtale, da han ble sagt opp som lærer. Nå får han ikke søke lærerjobb i Oslo på fem år.

Leon Bodd er død

Samfunn

Tidligere Venstre-politiker og advokat Leon Bodd døde natt til tirsdag, 89 år gammel.

Hastemøte i French-saken i Kongo

Samfunn

Helsetilstanden til Joshua French (31) førte torsdag til et hastemøte i fengselet i Kinshasa. Der blir statusen og fremdriften i saken diskutert.

Advokaten som folder sine hender

Kristenliv

Den kjente advokaten Geir Lippestad legger ikke skjul på at han ber til Gud når han trenger hjelp. Da datteren tidligere i år døde, foldet han sine hender og ba om hjelp til å komme gjennom den personlige krisen.

Ny rettssak mot Brorskapets leder

Samfunn

Det mus­lims­ke bror­skaps leder, Mo­ha­med Badie, må stil­le i ret­ten i for­bin­del­se med en de­mon­stra­sjon hvor flere de­mon­stran­ter ble drept.

Frankrike mener Vikernes er farlig

Samfunn

Fransk po­li­ti har vide full­mak­ter i kam­pen mot ter­ro­ris­me og tar ofte i bruk om­strid­te «pre­ven­ti­ve på­gri­pel­ser». Varg Vi­ker­nes er på­gre­pet fordi frans­ke myn­dig­he­ter anser han for å være far­lig.

Breivik sendte klagebrev om brevsensur

Samfunn

Den terrordømte fangen hevder Ila feng­sel siden 8. au­gust i fjor har stop­pet «flere enn 450 fullt lov­li­ge brev», der­iblant tre es­says. Fengselet bruker to årsverk på å kontrollere Breiviks brev.

Verdig, rolig, ærlig

Meninger

Fra et vel­dig vans­ke­li­g ut­gangs­punk­t grei­de Geir Lippe­stad å ut­fø­re det vi må kunne kalle et kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig og ju­ri­disk mes­ter­styk­ke.