Ungarn mot høyre

bokanmeldelse

Jeg leser Strømmens bok både med interesse og vemod.