Tidenes kollekt til misjonen

nlm

Misjonsfolket gav nesten to milloner kroner i kollekt på avslutningsmøtet på Misjonssambandets storsamling