– Dette er samlivsanarki

POLYAMORØSE

Øivind Benestad er ikke overrasket over dannelsen av PolyNorge som vil jobbe for at man kan gifte seg med mer enn én person.

Smilet er tilbake i Åpne Dører

Konflikten over

For et år siden stod Åpne Dører midt i en intern konflikt. Nå er arbeidsmiljøet på godt, ifølge en arbeidsmiljøundersøkelse.

Kampen fortsetter i Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Kirkemøtes vedtak om å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede er historisk. Og det er ikke bare tilhengerne av ekteskap for homofile som bruker det ordet.

Nå blir det likekjønnet liturgi

kirkemøtet

88 av 115 delegater på Kirkemøtet stemte for innføringen av likekjønnet vigsel i Den norske kirke. 31 stemte for mindretallsforslaget.

Disse 30 ber om at homo-vigsel utsettes

KIRKEMØTET

Komitéen på kirkemøtet har delt seg. Et mindretall foreslår at saken utsettes. Et flertall vil at også heterofile par skal kunne bruke en ny liturgi. Debatten begynner lørdag morgen.

Anne-Marie (87) kjempet mot homoflagg – hedret med pris

bibel og bekjennelse

Anne-Marie Bergan (87) fra Kabelvåg fikk nylig Bibel- og bekjennelsesprisen. – Du er en uredd forsvarer av Guds ord, sa daglig leder i For Bibel og bekjennelse (FBB) som deler ut prisen.

Ber om frihet for kjernetropper

valgmenigheter

Carissimi-leder Dag Øivind Østereng og Levende folkekirke-topp Øivind Benestad ønsker begge en styrket valgmenighetsordning i Den norske kirke. Men Benestad forlater trolig kirken uansett.

Guds skaperordninger står fast

kirkevalg

Valget av representanter til Kirkemøtet i 2016 ser ut til å gå i favør av Åpen folkekirke. Over halvparten av delegatene ønsker at enkjønnede par skal få gifte seg i Den norske kirke (Dnk). Vi beklager oppriktig at liberal og bibelkritisk teologi nå er har fått flertall i Dnk.

Hemmeligholder rapport

konflikt

Ledelsen i Åpne Dører ønsker ikke å dele innholdet i en rapport som omhandler forholdene i organisasjonen med de ansatte. – Full konfidensialitet var en forutsetning før intervjurunden. Derfor er den bare styrebehandlet, sier styreleder.

Tillitskrise i Åpne Dører

konflikt

Flere i ansatte i Kristiansand har sagt opp stillingene sine. Noen er sykmeldt etter konflikt med ledelsen.

Sterke anklager mot ledelsen i Åpne Dører

Nyheter

Sykemeldinger og oppsigelser har preget Åpne Dører de siste årene. Generalsekretær Morten Askeland skylder på omstrukturering av organisasjonen. Før helgen sa Øivind Benestad (bildet) opp sin stilling.

Hva nå?

homoekteskap

Den norske kirke får en liturgi for vielse av homofile i 2017. Vi har stilt en rekke sentrale personer i Kristen-Norge to spørsmål. 1. Hva skal kristne som mener det ikke er bibelsk belegg for homoekteskap gjøre nå? 
2. Vurderer du å melde deg ut av kirken?

Benestad: – Tror det blir vanskelig å leve med to syn

nyheter

Øivind Benestad i Levende folkekirke sier han er veldig skuffet over tallene som viser at det er flertall i det nye Kirkemøtet for vigsel av homofile. Han tror det blir vanskelig å leve med to syn i Kirken.

Utfordringer etter kirkevalget

synspunkt

Hva tenker en om veien videre dersom Kirkemøtet faller ned på motsatt standpunkt av Levende Folkekirkes? Hvilken vei vil en vise mennesker som opplever det problematisk å være i en kirke som er 
på kollisjonskurs med Guds ord?

Stemmer Levende folkekirke inn

kirkevalg

Levende folkekirkes kandidater løftes opp fra listefyll til faste plasser i Kirkemøtet. Gunnar Gjevre er anbefalt av Levende folkekirke og ble løftet fra 7. plass på lista til fast plass.

«Sunt, sterkt og 
gjenfødt kristenliv»

kommentar

Både bedehusfolket og andre deler av Den norske kirkes mer konservative medlemsmasse må nå forberede seg på en virkelighet hvor andre i større grad setter dagsordenen.

Spår seier for Åpen folkekirke

kirkevalget

Kirkerådet melder om stor interesse for kirkevalget og lang kø foran flere av stemmeurnene. Både forsker og aktivister tror det gagner Åpen folkekirke mest.

Faktasjekk

leder

En ser trusler på flere hold, og blir så overmannet av disse at en tyr til urettferdige generaliseringer og stigmatisering.

– De har fått mer makt

ny bok

Ny bok omtaler konservative kristenledere som «Guds lobby». Forfatteren mener profiler som Bjarte Ystebø, Øivind Benestad og Espen Ottosen har for stor innflytelse i viktige politiske saker.

Mobilisering – også når det koster

samfunnsretning

Kampen mot søndagsåpne butikker har mobilisert store deler av kristen-Norge. Alt fra biskoper til lokallag i KrF har markert sin motstand.

Sikter mot flertall i kirkemøtet

kirkevalg

Nå jobber Åpen folkekirke for å stille liste i minst ni av elleve bispedømmer. I Bjørgvin blir det tre lister å velge mellom.

Åpen folkekirke klager på avslag om midler

kirkerådet

Åpen folkekirke mener leder av Kirkerådet trakk konklusjon og avviste deres søknad om midler til valgkamp, før administrasjonen fikk behandlet den.

Ønsker mer rom for 
folkets røst i kirken

kirkevalg

Organisasjonen Åpen folkekirke vil ikke bare innføre vigsel for likekjønnede par, men generelt gi alle medlemmer større innflytelse på kirkens lære og liv.

Homofilt ekteskap - et ideologisk eksperiment?

Meninger

Argumentasjonen til Helga Haugland Byfuglien er ikke bare forvirrende, men også veldig alvorlig all den tid hun mener at kirken konsekvent må forholde seg til hva samfunnet bestemmer, skriver Ståle Halsne.

- Jeg er glad, takknemlig og lettet

Kristenliv

KIRKEMØTET, Kristiansand: Øivind Benestad er lettet over at Den norske kirke ikke endrer ekteskapssyn. - Men vi er ikke ferdige, advarer han i det kirkemøtet stemmer over om det likevel skal innføres forbønnsliturgi.

- Kanskje ti som ikke har bestemt seg

Kristenliv

KIRKEMØTET, Kristiansand: - Trolig er det bare ti som ikke har bestemt seg, sa kirkemøtedelegat Øivind Benestad i det han gikk i møte lørdag kveld for å argumentere mot forbønns- eller vielsesliturgi for likekjønnede.

Intenst tett foran homovedtak

Kristenliv

Ingen våger å spå utfallet før lørdagens store debatt om kirkelig vielse eller forbønn for likekjønna par. Bare lobbyister for homoliturgi er synlige på kirkemøtet.

Truende troende?

Meninger

I møte med mennesker vi mener både går og leder i feil retning, må vi passe på at vi bevarer kjærligheten til både dem og sannheten, skriver Dagen på lederplass.

Samlivsutvalgets manglende barneperspektiv

Meninger

Kan kirken akseptere og velsigne at likekjønnede par skaffer seg planlagt farløse og morløse barn? Har ikke kirken et gudegitt mandat til å forsvare barns rett til sine egne foreldre?, spør Øivind Benestad i sin kronikk.

Biskopene drøfter liturgi for homovielser

Kristenliv

Skal par av samme kjønn få gifte seg i Kirken? Bispemøtet i Den norske kirke drøfter dette på høygir denne uka, og vedtaket vil peke fram mot Kirkemøtet der endelig avgjørelse tas.