Hærverk på 92 gravstøtter

Drammen

Nesten 100 gravstøtter på en kirkegård i Drammen ble tilsølt av rød maling. – Utrolig trist, sier kirkevergen.