Julen og den nakne troen

andakt

Den nakne, sårbare troen kan være sterkere enn vi er klar over.

Frihet!

andakt

Vær et forbilde

andakt

« – men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 1.Tim. 4,12.

Vennlighet

andakt

Et av de mest kjente bibelske utsagn er det Paulus oppfordrer til, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige». Fil. 4. Klarere kan det ikke sies.

Fred

andakt

«Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter.» 2. Tess. 3,16.

Rene av hjertet

andakt

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matt. 5,8.

Trøst og trygghet

andakt

Det er som om vi hører Jesus si, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Matt.11,28.

Ta sjansen!

andakt

«Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham» (Heb 10,38).

Tilfredse kristne

andakt

«Men for meg er det godt å være nær Gud» (Salme 73,28).

Jesus og gjengen

andakt

«Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele Galilea fulgte etter» (Mark 3,7).

Det handler om å se!

andakt

«Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham» (Mark 9,14). 


Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Stort lys

andakt

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jes 9:2)

Kristus er sannheten

andakt

«For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten». 2. Kor.13,7.

Tro

andakt

«Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Lukas 1:45

Forsvarsløs

andakt

Om du har opplevd urimelige ting, når livet blir for tøft, kan det være fristende for andre å forsvare Gud. Så du kan bevare troen.

Anerkjent

andakt

Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Matt 3:17

Kast ikke

andakt

«Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn.» Hebr 10:35

Jesu metode

andakt

Mannen ved Betestadammen hadde gjort alt riktig. Likevel manglet det at han kom først uti vannet, så han kunne bli helbredet.

En ny sang

andakt

Det står mye i Bibelen om sangen til Herrens ære og pris. Å synge glad om Jesus og frelsen er også et sterkt vitnesbyrd for verden.

Forvirring?

andakt

Det er Han som skal være Herre, og det er Han som skal regjere i våre liv.

Verdens beste kokk

andakt

Det en serverer må være i pakt med Guds Ord og løftes fram av Den Hellige Ånd. Det hjelper ikke med gode kokker om maten er bedervet.

Sinnasnekkeren

andakt

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1. Johannes 1,9.

Solskjerming

andakt

Som syndige mennesker kan vi ikke stå innfor Guds herlighet. 
Det ville vi ikke tåle. 
Men ved troen på Jesus kan vi det.

Systeminnredning

andakt

«Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.» (Ordspr 4,23)

Å beskjære et tre

andakt

«Jeg er vintreet, dere er greinene.» (Joh 5, 5-6).

Så mange slags påfunn

andakt

«Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men de prøver så mange slags påfunn.» Forkynneren 7,29

Brokollaps

andakt

Noen åndelige broer vet vi vil kollapse. Det er broer en bygger for å prøve å nå over syndegapet mellom Gud og mennesker med andre materialer enn dem vi finner i korsets evangelium.

Åndens fattigdom

andakt

Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. (Matt 5,3)

Ikke gull alt som glimrer

andakt

Noen fremstiller kristenlivet som dans på roser eller en surfing gjennom livet. Det har Jesus aldri lovt oss.

Reddet av en blodgiver

andakt

Vi er reddet fordi noen gav sitt blod for oss, og har du litt kristen kunnskap vet du at det er Jesu død på korset vi snakker om.

I Herrens hender

andakt

Ikke alltid ser vi Guds hånd like tydelig, men like så sikkert som himmelen er blå over skyene, er det at Gud både ser deg og gir deg det du trenger dag etter dag.

Betrodd mye

andakt

Gud vil at vi skal være gode forvaltere av de verdier han har betrodd oss.

Din store verdi

andakt

Det finnes ikke noe gudsforlatt sted. Vitner det ikke om at du og jeg er av uvurderlig verdi i Guds øyne?

Andrefiolinistene

andakt

Hva ville et orkester vært uten andrefiolinister?

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Ingen forskjell

andakt

Skal en bli frelst, må det bli av nåde. Av samme nåde.

Likevel

andakt

Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg.

Stadig fornyelse

andakt

«Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom.»

Hans (15) er festivalrytter

Sommer

Hans Vilhelm Viksøy (15) viser stolt frem de syv båndene som er festet rundt det høyre håndleddet hans.

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.

Ikke alene

andakt

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» (Joh 15,15)

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

Såkorn og vekst

andakt

Bare det sås, skjer det noe. Om jordsmonnet er ulikt, er spirekraften til stede

En åpen port

andakt

«Det er en port som åpen står inn til de gylne saler, der glansen som fra korset går om Jesu nåde taler».

Løsepenge

andakt

«Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt. 20:28.

Ansvar

andakt

«Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.»

Guds «men» og vårt

andakt

Guds «men» og våre «men» fungerer stikk motsatt. Der våre «men» gjør oss motløse og oppgitt, er Guds «men» til inspirasjon og nytt pågangsmot.

Tomhendt innfor Gud

andakt

Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom er å ta imot. Jo mer tomhendte vi står innfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Jesus snakker

andakt

De var slått av undring over hans lære, står det i Markusevangeliet, «for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde» (Mark 1:22).

Guds tanker

andakt

Ofte aner vi ikke hvor langt vi er fra Guds tanker. Vi er stolte, og tenker at vi er da kristne, og vet Guds tanker. Eller vi er rett og slett ikke bevisste.

Rett sted

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» 1 Kor 13:13–14:1

Vern og ord

andakt

«Du er mitt vern og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.» Salme 119:114

Gud – Skaperen

andakt

«I begynnelsen skapte Gud…» (1. Mos 1,1)

Heltedåd

andakt

Aldri skal vi slutte å takke Ham for Hans verk for oss.

Glad med glade?

andakt

Gleder vi oss over at det går bra for våre brødre og søstre, selv om vi ikke er i samme menighet?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Det ufødte barn

andakt

Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik.

Død uten nøkler

andakt

En av mine forkynnervenner sier det slik: «Kristus har nøklene. Døden har ikke lenger nøklene til eget hus.»

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt. 


Himmellengsel

andakt

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2Kor 4:18).

Ny livsstil

andakt

«La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse» (Rom 13:13).

På pæreslang

andakt

Evangeliet gir både tilgivelse for synden og ny kraft til å bryte med den.

«Velsigna band»

andakt

«Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre» (Ordspr 27:17).

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.

Å leke med pinseilden

Lederartikkel

Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

Vekstprinsippene

andakt

Bibelen minner taler om hvor viktig det er å la Guds Ånd og Ordet få virke i oss og slå rot, og la det få vokse og bære frukt.

Når fornuften stadfester troen

andakt

«De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft» (Joh 10,35).

Fakta bekrefter, men troen avgjør

andakt

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?» (Joh 5,46–47).

Endring er menneskets lodd

andakt

«All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger» (Jak 1,17).

Samtalen

andakt

Når vi snakker personlig sammen om Jesus og det han gjorde på korset, så forkynner vi til hverandre. Og denne forkynnelsen kan være avgjørende.

Hver dråpe teller

andakt

«Jeg ba om en dråpe, og ikke en sjø; jeg ba om en smule, og ikke et brød» heter det i en av Øystein Sundes viser.

Se på Jesus

andakt

Han advarer oss når vi er på vei ut av veien, reiser oss opp når vi faller og styrker oss med sin kraft og oppmuntrende ord gjennom Bibelens rike løfter.

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.