Rykk tilbake til start

Synspunkt

Kan vi sjå konturane av at dei ulike misjonsorganisasjonane kan gå saman i eitt og same bedehus og finne saman slik som i den første tida?

Kvar er heltane?

I fokus

Olsok-feiring står for døra, men kva er der å feire? Vår åndelege tradisjon her til lands har svikta. Den store skya av vitne (Hebr 12) som vi treng for å få rett fokus, har fordunsta. Vi manglar heltar.

Faste

SYNSPUNKT

Hun inviterer trøndere til en ny åndeverden

FØRST UTE

Hege Elisabeth Heia-Gideonsen (49) er den første spirituelle presten som er utdannet og ordinert i Norge. Veien har gått via Metodistkirken og Den norske kirke.

Hva skjer etter døden?

Jesus

Jesus svettet blod. Da jeg skjønte at Jesus faktisk var i fortapelsens smerte, uendelig intens og uutholdelig, gikk storheten i Hans forsoningsverk for fullt opp for meg. Det viste meg også alvoret i fortapelsen.

Synd og frelse – en analyse av katolsk og luthersk lære

Kristenliv

I Den romersk-katolske kirkes katekisme fra 1992 står det fine ting om arvesynden og syndefallets radikale konsekvenser for menneskeslekten. Men på et meget avgjørende punkt i læren om arvesynden ­skiller den katolske lære seg fra den lutherske lære.

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

FUNDAMENT

Jan Bygstad har holdt bibeltimer annenhver uke så lenge menigheten hans har eksistert. – Hos oss har bibelundervisning vært et rekrutteringsgrunnlag, sier presten.

Et likeverdig kristent arbeid

synspunkt

Flere har kommet med kritikk av dokumentet «NLMs selvforståelse og identitet» som hovedstyret la frem til samtale og diskusjon på organisasjonens rådsmøte i midten av oktober. Vi vil understreke at dokumentet møtte mye støtte i rådsmøtets samtale.

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Bibeloversettere trues på livet

MOTSTAND

Misjonsorganisasjonen Wycliffe melder om forfølgelse og trusler mot medarbeidere som jobber med bibeloversettelse.

Snikinnføring av verdier?

KRONIKK

Et utkast til ny rammeplan for barnehagen som nå er ute på høring, kommer med store endringer når det gjelder verdigrunnlaget for barnehagen.

Trygge tider skal komme?

I FOKUS

Det er ingen automatikk i at trygge tider ligger foran oss som nasjon. Tvert om, det kan gå mot utrygge tider.

Einskap på apostolisk grunn

kronikk

Vi må opne dette rommet for å tenke lange og viktige tankar saman for den lutherske kyrkja i Norge.

Tviler-kjendis ser på tro i ny TV-serie

se video

Den ikke-troende programlederen Are Sende Osen tar opp helbredelse, Jesus-tro, forsakelse og åndelige opplevelser i beste sendetid. Og han endte selv opp i forbønnsstol hos profetskolen Brølende Lam.

Frelsesarmeen jubilerer

leder

Vår voksende velstand har på sett og vis kastet en skygge over våre åndelige behov.

Når overtroen overtar

andakt

Tidligere lærte det norske folk å folde hendene og be til Gud. Nå hører vi stadig oftere at vi skal krysse fingrene og tærne og alt som er. Slik går det når overtroen fortrenger troen.

Farvel til «Pinsen»

pinse

Den ene forlot pinsebevegelsen i ung alder. Den andre gjør det som voksen. Her forteller de hva pinsen betyr for dem.

Ta deg tid til å så 
et frø!

andakt

Loven om å så og høste gjelder også i den åndelige verden. Når vi sår evangeliet hos barn og ungdom kan vi forvente en livskraftig kristen kultur i neste generasjon.

Hva er 
en god 
kristen?

andakt

Forkynner Leif Frode Svendsen fra Karmøy gjør seg noen tanker om dette i dagens andakt.

Heller ekte enn «relevant»

leder

Det hjelper ikke å være et dyktig postbud hvis man ikke har med seg posten man skal levere, eller hvis konvoluttene er uten brev.

En tro som kan forsvares

lederartikkel

Kristendommen anklages fra en kant for å være underåndelig, mens den på en annen front fremstilles som overåndelig, skriver Dagen på lederplass.

Sjømannens åndelige velferd

lederartikkel

Det ville være leit om Sjømannskirken utviklet seg til en ren velferdsorganisasjon, som et slags supplement til norske utenriksstasjoner.

Valpene

andakt

Du trenger en som forstår deg og som kan gi deg et godt liv, også åndelig sett.

Åndelig grunnlov

Meninger

Vår krist­ne arv har skapt et godt jords­monn for at men­nes­ker skal finne frem til en frel­sen­de kris­ten tro.

Åndelig vårrengjøring

Kristenliv

Vi går mot slut­ten av faste­ti­den, og nær­mer oss raskt påske. Guds ord skal igjen for­kyn­ne frel­se, fri­het og fred for alle men­nes­ker.

Med Hauge på gamle trakter

Kristenliv

«Hans Nielsen Hauge» dukket opp på sin gamle gård Bakkehaugen i Oslo denne uken. Samme dag foreslo bispedømmerådet å opprettholde driften av kirken som ligger på Hauges gamle grunn.

Måtte Gud forby at prestene får rett

Kristenliv

For så vidt kan det synes som om pres­ter og bis­ko­per - kan­skje mot­stre­ben­de - tror at de må er­kjen­ne Kir­kens vei mot un­der­gan­gen, i en mer glo­bal måle­stokk, skriver Einar Kr. Holtet.

Storsatsing på åndelig liv i hjemmet

Samfunn

Runar Landro vil hjelpe foreldre til å bli bedre trosformidlere. - Det er det viktigste vi kan gjøre for å vinne barn og unge for himmelen, sier en av arrangørene bak Lev Livet-konferansen i Sandnes.

Stemmefiske i kristenfolkets dam

Meninger

Når kristentroen påvirker noen politikeres avgjørelser for eksempel i lovgivningen, er naturligvis det helt legitimt. Men en slik kristen påvirkning gir ikke avgjørelsen en kristen legitimitet.

Nike, Assisi og Afrika

Meninger

Iveren etter å bruke ny kunnskap og fortelle om Jesus er på mange måter en åndelig versjon av det som i nær sagt alle år har vært Nikes slagord: «Just Do It.»

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

Åndelig oppladning før valgkampen

Samfunn

De har ikke de største forventningene til samlivet fra august og frem til stortingsvalget 9. september. Nå prøver familien Hareide å koble av på flere måter før alvoret starter.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.