Domsprofeter som Mika hadde også nestekjærligheten som et hovedmotiv. Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock

Mika som etiker

Politiske ledere viser ofte til nestekjærligheten. Vi har en humanistisk arv, kan det hete. Bra, så langt det rekker.

Domsprofeter som Mika hadde også nestekjærligheten som et hovedmotiv. Men her ble den satt inn i et større perspektiv. Med rystende alvor stilles synderen overfor Gud: Å sko seg på bekostning av dem som «ligger nede», er opprør mot den Gud som elsker dem. Å lure unna rettmessig lønn til arbeidere er å forsøke å lure Gud selv, han som har skapt dem. Å behandle enker og farløse med overlegenhet er å vende deres Gud ryggen.

Gårsdagens andakt avsluttet med Mikas enkle repetisjon av Guds grunn-normer: «Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» (Mi 6,8)

Etikkundervisning skal handle om rett og kjærlighet. Men kristen etikk er det ikke før de tre første av Guds ti bud får ligge i bunnen. Det er Herren som krever rett og kjærlighet av oss. Og budet om å elske vår neste hører uløselig sammen med det store budet om å elske Gud. Å vandre ydmykt med sin Gud – i glad tillit til hans ord – tilhører etikkundervisningens forord!