HERREN: En viktig nøkkel for alle forsamlinger er at vi gir Herren rom til å virke, skriver Jan Torland. Foto: Birgit Opheim

Herren gir kraft til sitt folk

I min lyse ungdom hadde jeg gleden av å synge i et ungdomskor. Et av korene vi sang med stor glede og entusiasme var: «Herren skal gi kraft til sitt folk. Han skal velsigne sitt folk med fred.» Sangen var skrevet ut fra salme 29. Siste vers i salmen, vers 11, lyder slik:

«Herren gir kraft til sitt folk, Herren velsigner sitt folk med fred.»

Det er noe frigjørende over det dette verset, kanskje mest av alt fordi det er et løfte til Guds folk! I vårt individualistiske samfunn handler det som ofte om meg: «Gi meg kraft!»

Men dette verset er et løfte til den flokken eller menigheten du er med i. Jeg vet ikke hvordan dere har det i din forsamling. Men en ting de aller fleste menigheter trenger, er kraft til å forkynne evangeliet og kraft til å nå ut nye mennesker. I mange flokker er også gjennomsnittsalderen skremmende høy. Da er det lett at motløsheten kommer snikende.

En viktig nøkkel for alle forsamlinger er at vi gir Herren rom til å virke. «Same presidure as last year» fungerer dårlig.

«Gi Herre ære og makt!» Sal 29,1b Slik begynner salme 29. Gud er kongen. La oss gi ham rom når vi planlegger møter og gudstjenester. Begynn planleggingsmøtene med bønn! Min erfaring er at når vi gjør det, så velsigner Gud oss med klarhet for møtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

La oss også gi Herren rom når vi kommer sammen. På den måten ærer vi kongen og han får å virke iblant oss.