JOHANNES: Den gamle disippel Johannes var forvist til Patmos fordi hans forkynnelse ikke ble tålt. Her får han se en dør åpnet like inn i himmelen, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Adobe Stock

Guds trone

«De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone.» Johannes åpenbaring 7,14–15.

Den gamle disippel Johannes var forvist til Patmos fordi hans forkynnelse ikke ble tålt. Her får han se en dør åpnet like inn i himmelen, og en røst sier til ham: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg hva som heretter skal skje.» Samtidig kom Ånden over ham, og gjennom 22 kapitler skildrer han hva han ser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er stort å få være en kristen, renset i Lammets blod! Syndstilgivelsen og frelsen i Jesus gjelder ikke bare her i tiden, men også på den andre siden i møte med den hellige Gud.

En bonde hadde besøk av en kristen venn. Bonden hadde en stor gård, og de dro ut på befaring for å bese den. Han fortalte: «Mot nord går eiendommen helt mot skogkanten. Og den fine skogen som brer seg mot øst, er også min. Mot vest eier og driver jeg jorda helt bort til kirkegården.» Da avbryter vennen ham og spør stille: «Men eier du også noe bortenfor kirkegården?»

Jeg tror alle forstår hva som ligger bak dette personlige spørsmålet. Har jeg tatt imot Guds frelse, slik at målet, Guds trone er i sikte.

« … alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen.» Hebr. 9,27.

«Hjemme i himlen skal lovsangen tone, mektig som havet når bølgene slår.

Hjemme i himlen blir alle ting nye. Rene som Jesus om tronen vi står.» Leonard Gudmundsen.