l har følt at hennar eiga tru har vore svak, har det vore oppmuntrande å sjå trua til døtrene. – Det har vore ei god oppleving å be saman med barna. Nokre gonger minner jentene oss om å be. Vi ser at bøna gir meining i livet deira.
Krigen forandra alt, også trua
Del
login bli abonnent