UTSENDING: Eyvind Olafsrud er
...
UTSENDING: Eyvind Olafsrud er en av flere fra Norge som jobber med bibeloversettelse. Her er han på besøk på Papua Ny-Guinea og aktivt i gang med å lære språk og kultur. Foto: Wycliffe Norge
Bibel-deler på nær halvparten av alle språk
Del
Bare det siste året har antallet språk med minst én del av Bibelen oversatt, økt med nær ti prosent. – Vi har ikke sett maken til dette på noe annet tidspunkt i kirkehistorien, sier Agnes Lid i Wycliffe Norge.

Den globale årsstatistikken for bibeloversettelser er svært oppløftende. Samtidig tydeliggjør den store gjenværende utfordringer.

Mens deler av Bibelen nå er oversatt til henimot halvparten av alle talespråk som er i bruk, er det stadig 1,5 milliarder mennesker som mangler hele Bibelen på sitt språk. Jobben er ikke fullført, men framdriften er raskere enn noen gang.

3.223 bibel-språk

Den verdensvide Wycliffe -alliansen har en finger med i spillet på 80 prosent av alt oversettelsesarbeid som foregår, og det er den norske Wycliffe-organisasjonen som formidler de ferske tallene for 2015.

Blant de 7.097 registrerte talespråkene som er i bruk i verden i dag, er det med dette 3.223 som har minst én del av Bibelen oversatt.

LES: – Vi føler oss litt oversett

I 2015 var dette tallet 2.932. Det gir en økning på hele 291 språk i løpet av foregående år eller så godt som ti prosent vekst på bare tolv måneder. Sammenligning med tidligere år blir ikke umiddelbart lett, fordi tellemåten delvis er endret og tallene ikke er presise, men økningen er uansett betydelig. Med tilsvarende vekst den nærmeste tiden vil trolig halvparten av verdens språk ha en slik bibel-del i løpet av neste år.

– Vi har ikke sett maken til dette på noe annet tidspunkt i kirkehistorien, og nå startes det rundt 70 nye oversettelsesprosjekter i året, eller nærmere ett og et halvt nytt prosjekt hver uke. Jeg håper vi klarer å fortsette med det, sier daglig leder Agnes Lid i Wycliffe Norge til Dagen.

Lyd og bilde med

Organisasjonen trekker fram tre hovedpunkter som forklaring på den sterke 2015-veksten.

For det første vokser bibeloversettelsesbevegelsen som nå har prosjekter på 2.422 språk i 165 land, med aktører fra alle kontinenter.

For det andre har tidligere statistikk bare handlet om bibeldeler trykt på papir. I 2015 er for første gang også lyd- og videoutgaver av Guds Ord medregnet i tallene. Mange folkeslag har ingen skriftkultur, så lyd og bilder har vist seg mer effektivt i en tidlig formidlingsfase. Dette danner gjerne også starten på arbeidet med en skriftlig utforming som vil komme etter hvert.

GLEDE: Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe Norge, ser masse lyspunkter i den globale statistikken for bibeloversettelse. Foto: Stein Gudvangen

Wycliffe-leder Agnes Lid sier at tallene likevel blir ganske sammenlignbare.

– Selv om det er første gang vi har med lyd- og bildeframstillinger av Bibelen i årets statistikk, så havner det meste av dette materialet på trykk etter hvert. En del av det som kommer inn i statistikken for 2016, har ligget «på vent», forklarer hun.

LES OGSÅ: 165 millioner mangler Bibelen på morsmålet

Videre er statistikken som i år presenteres, basert på det Wycliffe-alliansen kaller «forbedret informasjon» fra flere av alliansens medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Store oppgaver

Samtidig som de ferskeste tallene er oppløftende, ligger det store oppgaver og venter på verdens bibeloversettere. Deler av Bibelen kan rett nok leses på stadig flere språk, men fortsatt er det altså halvannen milliard mennesker som mangler hele Bibelen på sitt hjertespråk.

Den gode nyheten som ligger «innpakket» i dette, er at en andel på 684 millioner mennesker tross alt har hele Det nye testamentet på sitt språk. Til mange av språkene er dessuten deler av Det gamle testamentet oversatt, om ikke hele.

Ikke slappe av

I sum er Lid tilfreds med veksten, men finner likevel ikke grunn til å lene seg tilbake.

– Vi har hatt Nytestamentet i 2000 år, men bare på de siste 20-30 åra har det skjedd revolusjonerende ting, sier Lid. Hun viser blant annet til ny datateknologi, internettet, mer samarbeid og flere partnere særlig i kirkene i sør.

– Det jobbes smartere enn før, sier hun.

Hun mener arbeidet med bibeloversettelse verden over ser ut til å være i svært godt gjenge nå. I 1999 formulerte Wycliffe-alliansen en visjon om at det skulle være igangsatt oversettelsesarbeid til alle språk innen 2025.

– Det var ambisiøst, og det bidro til den dramatiske tempoøkningen vi har sett de siste 17 åra. Om ikke året blir akkurat 2025, så er visjonen innen rekkevidde, mener hun.

– Det er grunn til å tro at den som skal oversette Bibelen til det siste språket som mangler, allerede er født, mener Lid og leker med tanken om at hun som 55-åring fortsatt kommer til å være i live når dette finner sted.

– Ja, jeg tror det kan skje i vår levetid. Det kan skje store ting på få år, sier hun.

LES MER: Han ville gi muslimer en bibel de forsto

I 1999, med datidens tempo, så det ut til at det ville ta 150 år før Guds Ord fantes på alle språk. Nå er man mye nærmere målet.

– Dette er et viktig arbeid, og jeg ser for meg at bibeloversettelse til alle språk vil bidra til at folk «av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» skal stå foran Guds trone, sier Lid med henvisning til Åpenbaringen 7:9.

13 norske

Lid opplyser at det pr. i dag jobber 13 utsendinger fra Norge i ulike oversettelsesprosjekter et eller annet sted i verden. Noen bor i det aktuelle språkområdet, andre pendler mellom Norge og landet der de er med på samlinger i oversettelsesteam.

– Hvordan går rekrutteringen til dette arbeidet på norsk jord?

– Vi har jevnlig kontakt med unge mennesker som er interessert og som vurderer å ta lingvistisk eller teologisk utdannelse. Våre utsendinger trenger høy kompetanse. Vi har prosjekter og folk som trenger finansiering, men økonomi er en utfordring, sier Lid, som inviterer både enkeltpersoner og menigheter til å støtte arbeidet med bibeloversettelse.

– Det er et tverrkirkelig arbeid og noe alle kristne kan stå sammen om, sier hun.

Fem personer er for tiden i en søknadsprosess for å bli godkjent som Wycliffe-utsendinger og å bli med på det som kanskje må være den viktigste jobben i den verdensvide kirke: Å gjøre Ordet tilgjengelig for alle på kloden.