FØLELSER: Rikdom avhenger i st
...
FØLELSER: Rikdom avhenger i større grad av hva du tenker på innsiden enn av hvor mange penger du faktisk har, mener Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI. Foto: Yaymicro, Tom Wang
Slik blir du 
rik i en fei
Del
En litt annerledes oppskrift 
på hvordan du kan gjøre 
det bra i motkonjunktur.

Han er ung. Han er medlem av Rådet.. Og han går ikke til Jesus med sitt spørsmål - han løper. Løper til Jesus for å finne ut hvordan han skal gå frem for å få evig liv.

Likevel. Etter en tilsynelatende kort samtale med Jesus går han bedrøvet bort. For mannen er ikke bare en ung og ivrig søkende mann, han er også svært rik. Og selv ikke løftet om evig liv i de himmelske saler kan få denne radikale og brennende ivrige mannen til å skille seg fra sin formue.

Identitet

Vi tenker at vi kjenner ham. Pengegnieren som har en så enorm kjærlighet til pengene sine at han ikke klarer å følge Jesu enkle ord. Men hva skjedde egentlig i denne unge mannens indre når han forstod hvor Jesu mente at skoen trykket? Vi utfordrer Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI på en fjerndiagnose som krysser både tid og rom.

– Det er klart at dette går inn på hans identitet. Og det skaper antageligvis en frykt. Det var jo ikke noe sikkerhetsnett da. Du kunne ikke nave.

Penger er et symbol på trygghet for mennesket, sier Stoknes ,som er psykolog og seniorforsker ved BI. Han er forfatter av boken «Penger og sjel» der han nettopp utforsker hva pengene gjør med oss.

– Har du en formue så er det en buffer, en borg og en beskyttelse mot frykten, mot døden og mot tap. Symbolsk sett kan det bli en falsk trygghet. Eller kanskje en overdreven trygghet og et symbol på usårbarhet. Å gi slipp på pengene blir å gjøre seg sårbar.

LES: Kjøpte seilbåt - drev bort fra Gud

Bråk og fortvilelse

Fra en slik synsvinkel er han litt skeptisk til Jesu sterke budskap til den unge mannen. Det blir for sort-hvitt etter hans smak.

– Det er en elegant måte å snakke på. Og pedagogisk får det frem et poeng om at vi kan bli for knyttet til pengene. Men det er en slags polarisering i Jesu budskap som jeg mener har skapt mye bråk og fortvilelse rundt pengene.

– Eller kanskje en skal si at det er den kristne kulturens tolkning av Jesu budskap har skapt en dobbelmoralsk følelse overfor penger, utdyper Stoknes.

Han synes Paulus var mer presis da han sa at det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt.

– Men her også tenker jeg - hvorfor kan en ikke ha kjærlighet både til penger og til Jesus eller Gud? Pengene kan bygge opp under det du tror på eller står for, og bli en forlengelse av dine verdier.

Godt tap

– Men tror du det kan være mennesker som er så fanget at det beste for dem ville være om de mistet alle pengene?

– Absolutt. Carl Gustav Jung hadde en paradoksal tilnærming til det samfunnet anser som en seier. Hvis noen hadde kjempesuksess på jobben kunne han uttrykke dyp medfølelse for at vedkommende hadde «lidd en suksess». Stor suksess er et slag i sjelen, for egoet blåser seg sånn opp. Hvis noen hadde mislykkes kunne han utbryte «for en fantastisk mulighet!»

Dette, mener Stoknes, handler om at en i slike situasjoner får nye bilder og nye forestillinger om livet. Tap av penger kan bli en kilde til en rikere selvforståelse.

– Men det betyr jo ikke at jeg vil råde mennesker til å kvitte seg med pengene sine. Om en tar fra folk pengene samtidig som de beholder sine gamle forestillinger om pengers verdi, da kan det gå galt. Det er bildet vi har av pengene, ikke pengene selv, som er problemet.

LES: Niste med på veien

Språk for følelser

Stoknes ser ikke på penger som bare et byttemiddel, slik økonomer stort sett gjør. Penger er, dypest sett, en sosial relasjon.

– Enten du har penger eller ikke så påvirker det hvilke relasjoner du kan ha til andre mennesker og til samfunnet generelt. Og om vi to har et godt forhold og jeg låner deg penger, så gjør det noe med relasjonen vår. Hva hvis du ikke betaler tilbake? Plutselig kan tidligere gode venner begynne å unngå hverandre. Det blir vanskelig.

– Hva gjør penger til et så følsomt tema i relasjoner?

– Det har med identitet og selvfølelse å gjøre. Om jeg arver 249.000 mens du får 250.000 er jo det fantastiske nyheter for oss begge. Men siden penger er så lett målbare blir forskjellen plutselig viktig. Forskjeller sier at jeg er mindre verdt enn deg. Penger er et språk på følelser og relasjoner.

Slik blir du rik

Om du taster inn din bruttoinntekt på nettsiden Global Rich List vil du nok bli overrasket over hvor du havner. Selv en noe dårlig betalt nordmann vil sannsynligvis havne blant de 1 prosent rikeste i verden. Men de færreste går rundt og føler seg som rikinger. Følelsen av rikdom, ifølge Stoknes, avhenger av hvem og hva en sammenligner seg med.

– Jeg elsker eksempelet som Arne Næss gir oss. Han sitter i sin enkle hytte oppe i Hallingskarvet og kjenner på rikdommen i det å ha tre fulle bøtter med kaldt fjellvann. Sammenlignet med å måtte smelte snøvann er dette en enorm rikdom.

På den måten, mener Stoknes, kan man rett og slett bli litt rikere. Rikdom er nemlig en følelse, ikke en absolutt mengde penger.

– Du bør alltid sammenligne deg med noen som har mindre deg. Da kan du føle deg rik uansett. Det er en måte å snu sammenligningseffekten fra å være en destruktiv kraft til å bli noe konstruktivt.