DELTOK: Christian Bredvei Gusl
...
DELTOK: Christian Bredvei Gusland og Henriette Arndt Hol deltok i helgen på NLM Ung sitt landsmøte i Oslo. De har valgt å engasjere seg i Oslo-området og i Harstad.
 Foto: Johanna Hundvin Almelid
Fantastisk å være tilstede i unges liv
Del
Henriette Arndt Hol hadde neppe vært kristen om det ikke var for en ungdomsleder som investerte tid og krefter på henne. I dag er hun selv den ungdomslederen.

I helgen deltok hun på NLM Ung sitt landsmøte i Oslo . Det gjorde også Christian Bredvei Gusland.

Temaet for samlingen var «der du er», og var preget av et sterkt engasjement for å nå ut til flere med evangeliet.

Samlingen foregikk parallelt med jubileumsfeiringen til moderorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband . Likevel var det bare 40 delegater som deltok.

Sterk overbevisning

Christian forteller til Dagen at han har fått en sterk overbevisning om at den kristne tro er sann, og vil gjerne at andre skal få del i den. Han er leder for barne- og ungdomsrådet i region Øst og ansatt i NLM Ung, som er tilknyttet NLM. For han er kombinasjonen indre- og ytremisjon en vinnerfaktor.

Henriette har studert i Harstad de to siste årene. Det var i utgangspunktet ikke et naturlig valg, men et ledd i det som er NLM Ung sin strategi om å gå ut til områder i Norge der det er lite eller ingenting av kristent barne- og ungdomsarbeid. Det har tidvis vært tøft, men samtidig en stor velsignelse.

– Det er fantastisk å få være til stede i ungdommer sitt liv og få bety en forskjell. Det er mye som skjer i tenårene, og mange valg som skal tas, sier Henriette.

LES: Tok et oppgjør med krenkelser

Hun har sett mennesker komme til tro, og hun har opplevd at ungdommer som hun trodde var blitt kristne, kanskje ikke var det likevel.

– Da er det viktig at man ser stort på hvert enkelt menneske, sier hun.

Satsingsområde

Harstad og Nord-Norge har vært ett av satsingsområdene til NLM Ung de siste årene. Daglig leder Hans Kristian Skaar var i Harstad mens han avtjente verneplikten på 90-tallet. Den gang var det tomt på «øvre sal» på Betel . Da han besøkte byen på nytt for noen måneder siden var salen full av ungdommer. Det var en sterk opplevelse.

– Vi må lenger ut med evangeliet. I Norge og til resten av verden. Det er derfor gledelig å se at vi har fått startet arbeid i noen av de områdene der behovene var store, konstaterer han.

Satsingen har hovedsakelig skjedd i Nord-Norge og i Oslo-området, men også på deler av Vestlandet. Nå jobber de med å etablere arbeid blant annet i Trøndelag , Nordmøre og i Hordaland .

Trenger flere bein

Siden NLM Ung ble etablert som egen organisasjon i 2012 har de opplevd 25 prosent økning i antall lag og 100 reelle nyetableringer. I 2015 hadde organisasjonen 644 lag og nærmere 10.000 medlemmer. Selv om det er mye å glede seg over i organisasjonen, står utfordringene i kø.

– Vi trenger flere bein å stå på for å engasjere til misjon. Vi opplever at mange forsvinner ut av arbeidet vårt når de kommer i 30-årsalderen. Hovedutfordringen blir å finne ut hvordan vi kan gjøre NLM relevant for en ny generasjon. Vi har et definert ansvar for unge opp til 25 år. Samtidig kan vi ikke bare se på at så mange forsvinner ut og ender opp som kirkeløse.

Skaar ser videre behov for en sterkere satsing på barnelagene, som opplever nedgang. Eldre, ofte kvinner, har vært trofaste i arbeidet i mange år, men finner ingen som vil ta det videre.

Fire retninger

NLM Ung jobber etter fire retninger for arbeidet sitt: Ut i verden, ut i Norge, inn i fellesskapet og inn i troen.

– Når det gjelder sistnevnte, så jobbes det med flere prosjekt som går på trosopplæring. Vi lever i en krevende tid, og vi må jobbe med hvordan vi forholder oss til en del spørsmål, og hvordan vi skal formidle dem. Ungdomsledere etterlyser kompetanse og kjenner seg usikre på hvordan de skal håndtere for eksempel samlivsetikk. Det ser vi et klart behov for å jobbe med. I en tid der det vil være krevende å stå for en del av det vi gjør, vil det være behov for apologetikk for vår egen posisjon, erkjenner han.

Som et ledd i satsingen fremover skal det også settes i gang to forskningsprosjekt, ett av dem på ungdomsreligiøsitet.

– Mitt inntrykk er at det er en svak, økende interesse for det religiøse blant unge, men at det er veldig privatisert og at det i liten grad har en kristen forankring. Vi trenger å lære mer om hvordan den virkeligheten ser ut. Vi ser også behov for å se nærmere på psykisk helse blant ungdom.

Han peker på tall som viser at godt over en fjerdedel av tenåringsjentene sliter psykisk. NLM har cirka 7.000 unge på sine skoler, og mellom 10.000 til 15.000 i lokallagene.

– Vi er nødt til å ta tematikken på alvor. Det handler om hvordan vi møter ungdom. Mange opplever kriser. Ikke bare psykiske, men igjen handler det om å lage noen verktøy og samle kunnskap som kan være nyttig for lederne våre.

LES: En ærlig festtale

Panelsamtale

Landsmøtet startet og sluttet med samtaler relatert til temaet «der du er». Fredag kveld fikk ungdommene møte en europeisk misjonær som bor og arbeider i Midtøsten . En iransk asylsøker som ble kristen etter at han kom til Norge utfordret delegatene på å inkludere sine nye landsmenn ved å invitere dem hjem. Ta små initiativ og våge å bry seg.

Sist ut var Henriette, som har vært kristen i sju år.

I panelsamtalen fredag fortalte hun at hun har vært heldig som har fått møte Gud gjennom mennesker som har gitt fra seg kontrollen over eget liv.

– Å gi Gud kontrollen handler ikke bare om å gi, men også om å motta fra Gud, understreket hun.