taler: Lederen i Ungdom i ­Opp
...
taler: Lederen i Ungdom i ­Oppdrag Norge, Andreas Nordli. Foto: Jeanett Haslien
Leder landets største misjonsorganisasjon
Del
Ungdom i Oppdrag er Norges største misjons­organisasjon, målt i antall langtidsmisjonærer. Veksten skyldes en direkte kallsforkynnelse, mener leder Andreas Nordli.

Mens de tradisjonelle misjonsorganisasjonene er mindre enn før, målt i langtidsmisjonærer, så er Ungdom i Oppdrag større enn noensinne. Da Nordli talte opp ved starten av sommeren var tallet 139. Til sammenligning har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 135 utsendinger som kvalifiserer til betegnelsen langtidsmisjonærer.

– En direkte kallsforkynnelse og kort vei fra kall til tjeneste, sier Nordli om hva som er årsaken til veksten.

Vanskelig å måle

Nordli er tidlig ute med å si at han ikke vil være med på en måling om hvem som er størst. Arbeidsmetoder og tellemåter varierer.

– Vi opererer ulikt fra de fleste andre, og derfor er det ikke alltid fair å skulle sammenligne, sier Nordli.

Av UiOs rundt 140 utsendte er i underkant av 100 rene «UiO-utsendinger». Resten er i to kategorier. Enten har de kommet til Norge for å få undervisning og så blitt utsendt av Ungdom i Oppdrag i Norge, eller så er de utsendinger fra en annen organisasjon eller menighet i tillegg til å være UiO-utsendinger.

– Derfor er det ikke så lett å sammenligne oss direkte med de andre misjonsorganisasjonene.

Kan sende globalt

Men at det har vært en vekst i organisasjonen er hevet over enhver tvil. Det begynte på 90-tallet, før det stabiliserte seg utover på 2000-tallet. De siste to-tre årene har antallet steget igjen, og prognosene sier at det vil stige ytterligere de kommende to årene, ifølge Nordli.

Veksten er forventet i den delen som er utsendt kun av UiO og blant dem som har internasjonal bakgrunn.

– Antallet med utenlandsk bakgrunn vil vokse ganske betydelig, sier Nordli.

– Hva er årsaken til at Ungdom i Oppdrag vokser?

– Vi har en kultur for å forkynne tydelig om personlig kall til misjon, samtidig har vi en infrastruktur som gjør at disse nokså raskt kan reise ut som misjonærer. Vi er til stede i bokstavelig talt hele verden. Dermed kan vi sende mennesker ut til allerede etablerte UiO-team uten at dette nødvendigvis krever veldig mye erfaring på forhånd fra misjonærenes side, sier Nordli.

Medarbeiderne i UIO er ansvarlig for å samle inn penger til egen lønn, noe som gjør at organisasjonen ikke trenger å se på budsjettet før de sender ut noen.

Imponert av UIO

NLM har for øyeblikket 135 langtidsmisjonærer. De har også oppleved en økning.

– Antallet økte betydelig for et år siden, og vi er svært takknemlige over at vi fortsatt har en såpass god bemanning. En betydelig andel av utsendingene befinner seg i sensitive områder. Vi har nylig sendt utsendinger for første gang til nytt arbeid i Nord-Afrika og akkurat nå har vi flere utsendinger enn noen gang i Sentral-Asia , sier informasjonsleder Espen ­Ottesen.

– Ungdom i Oppdrag har nå 139 langtidsmisjonærer. Rekord i år. Nordli mener det skyldes klar kallsforkynnelse og kort vei fra kall til tjeneste. Har NLM noe å lære av UIO her?

– Jeg er imponert over det Ungdom i Oppdrag får til, og hvordan organisasjonen løfter frem misjonens viktighet. Jeg vil tro at NLM på mange måter har en kallsforkynnelse som stemmer overens med det Ungdom i Oppdrag løfter frem, men vi kan helt sikkert lære av hvordan organisasjonen motiverer til misjonstjeneste, sier Ottesen.

Tror på mer gaver

Norme, som er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner, legger i starten av september frem ny statistikk for norsk misjon. Nordli mener det er mange positive trender i norsk misjon. Han tror vi vil få se at innsamlede midler også i år stiger, mer enn BNP.

– En skulle kanskje tro at andelen av de innsamlede midlene som ble brukt på misjon er synkende, men det er ikke tilfelle. Antall kroner som brukes på misjon stiger, sier Nordli, som tror trenden også vil være lik når de nyeste tallene legges frem.

ungdom i oppdrag,misjon,kristen,misjonær,misjonærer,andreas nordli,espen ottosen,misjonering,misjonen,misjonskall