Nådegaver i kirken
Del
«Jeg er med i et menighetsråd i Den norske kirke. Etter hvert er medlemmene av 
rådet blitt mer kjent med hverandre og trygge på hverandre, og arbeidet er blitt mer interessant. Noen i menighetsrådet har begynt å spørre om vi kan fordele oppgaver ut fra hvilke nådegaver Gud har gitt den enkelte. Når det skjer, øker temperaturen i møtet. Ordet nådegaver vekker sterke negative følelser hos noen av medlemmene. De vil bare snakke om evner, anlegg og talenter og droppe hele ordet nådegave. Hvordan skal vi komme videre?»
login bli abonnent
talenter,anlegg,evner,den norske kirken,menighet,menighetsråd,statskirken,nådegaver,sten sørensen,ommund rolfsen,menighetsdoktorene,menighetsdoktoren