ø, Anna Lione Henriksen, Ruth Løken Jacobsen, Berit Råkil, Lillian Larsen og Aslaug Eilartsen er meget fornøyd med å bo på samme aldershjem i Bergen.
Har ett råd til småbarnsforeldre: Vær snill!
Del
login bli abonnent