LEGENDARISK: Arthur Berg var e
...
LEGENDARISK: Arthur Berg var en markant skikkelse i norsk presseliv og samfunnsdebatt. Han var Dagen–redaktør gjennom tre tiår. Bildet er fra 1965. Foto: Aaserud, Ivar, NTB Scanpix
Dagens viktigste dager
Del
Noen hendelser har vært viktigere enn andre i avisens 95 år lange historie.

Den stolte Dagen-arven  

1918: Det første sonderingsmøtet om en kristen avis holdes i februar på Det Vestlandske Indremisjonsforbunds bibelskole i Bergen

1919: Den første prøveutgaven kommer ut 20. august. Fra september kommer Dagen ut som dagsavis. Juristen Johannes Lavik blir avisens første redaktør

1922: Avisens kasse er tom, men generalforsamlingen går inn for å skaffe ny kapital. Eiendommen i Sparebankgaten 4 i Bergen blir kjøpt. Avisen får egen rotasjonspresse. Året etter er driften i balanse.

1925: Indremisjonsselskapets rådsmøte ber Dagens styre om å flytte avisen til Oslo, men redaksjonen blir værende i Bergen.

1938: Avisen har arbeidet seg frem til en solid posisjon etter forholdene. Dette året er gjennomsnittsopplaget 13.000, og fredagsavisen med søndagstillegget «Helg og Høgtid» blir jevnt over trykt i 15.000 eksemplarer.

1940: Avisen blir hardt rammet av krigen. Den utkommer daglig med fire sider, men opplaget synker til 5-6.000 eksemplarer.

1942: Dagsutgaven ble innstilt i januar. Avisen fortsetter med en utgave i uken. Men i mai blir også ukeutgaven innstilt etter en konflikt med nazistyresmaktene.

9. MAI 1945: Avisen kommer ut igjen - med norsk flagg i farger på forsiden.

SLUTTEN AV 1940-ÅRENE: Opp mot 18.000 i opplag per dag i gjennomsnitt. Avisen står sterkere enn noen gang.

SEPTEMBER 1952: Redaktør Johannes Lavik dør. Odd Strand overtar som redaktør.

1955: Arthur Berg kalles til kristenlivsredaktør ved siden av Strand.

1955-56: Redaktørkrise: Strid om rollefordelingen mellom redaktør Odd Strand og kristenlivsredaktør Arthur Berg. Begge slutter, og styret må tåle kritikk.

1957: Styret kaller Arthur Berg tilbake som redaktør sammen med Finn Wiig Sjursen (redaktør 1956-1971) og Werner Johannessen (redaktør 1949-1966).

1979: Audun Mosevioll blir nyhetsredaktør ved siden av Berg. (Blir i 1985 redaktør i Misjonstidende, organet til Det Norske Misjonsselskap.)

1985: Arthur Berg går for aldersgrensen. Finn Jarle Sæle overtar.

1986: Avisens aksjeselskap splittes opp i tre: Dagbladet Dagen, Dagen Trykk og Eiendomsselskapet Dagen.

1988-1989: Dagen Trykk legges ned som ulønnsomt og avisen blir fast kunde hos en ekstern leverandør av trykkeritjenester: Mediatrykk.

1989: Fra 1. januar dette året blir avisen trykket i tabloidformat

1990-1994: Dagen kjøper under de økonomiske nedgangstidene en rekke naboeiendommer i samme sentrumskvartal i Bergen.

1999: Langvarig strid mellom Sæle, styret og de ansatte i redaksjonen fører til at Sæle blir sagt opp i mars. Odd Sverre Hove blir ny sjefredaktør.

2000: Johannes Kleppa blir ­redaktør sammen med Hove.

2002: Eiendomsmassen i Sparebankgaten selges med stor fortjeneste. Avisen kjøper og flytter inn i lokaler på Danmarksplass.

2006-2007: Samarbeid inn­ledes med Magazinet om lørdags­utgaven Velsignet Helg. Dagen kjøper 34 prosent av aksjene i ­Magazinet.

2008: Dagen og Magazinet fusjonerer fra 1. januar. Vebjørn Selbekk blir samfunnsredaktør mens Kleppa og Hove fortsetter som henholdsvis redaktør og sjefredaktør. Den fusjonerte avisens navn blir DagenMagazinet.

2010: Odd Sverre Hove sier opp stillingen som sjefredaktør etter generalforsamlingen. Han begrunner dette med uenighet med styret om avisens utvikling. Vebjørn Selbekk blir konstituert som sjefredaktør. Senere samme år blir Selbekk fast ansatt, og Johannes Kleppa velger å slutte. Selbekk får med Tarjei Gilje og Kari Fure som medredaktører. Fure blir avisens første kvinnelige redaktør. Senere ansettes Fred Gjestad som nyhetsredaktør.

En troverdig stemme