Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
– Kan ta 20-30 år før folk våger å snakke
Del
Da det i 2010 ble kjent at den katolske biskopen Georg Müller hadde misbrukt en altergutt 20 år tidligere ble han ikke dømt i det norske rettsvesenet. Grunn: Saken var foreldet. Men i Den katolske kirke foreldes ikke overgrepssaker.

– Uansett hvor lenge det er siden overgrepene har skjedd kan prester i Den katolske kirke bli dømt for dem, sier Arne Marco Kirsebom. Han satt i Oslo katolske bispedømmes fagetiske råd da Müller-saken ble kjent.

LES: Skam, tabuer og skjulte synder

Fagetisk råd ble opprettet i 2003, og har sammen med biskopen ansvar for behandling av mistanker/anklager om seksuelle overgrep begått av kirkelige medarbeidere.

Müller ble umiddelbart fratatt sine rettigheter til å virke i Norge. Overgrepsofferet fikk en erstatning på mellom 400.000 og 500.000 kroner, ifølge Adresseavisen.

Få saker

I 25 år har Kirsebom vært prest i Den katolske kirke . Åtte av årene tilbrakte han i Argentina, Spania og Tyskland. I disse årene har han ikke møtt overgrepssaker i kirkene der han har virket. I løpet av de seks årene (2007-2013) han satt i bispedømmets fagetiske råd hadde han bare tre-fire overgrepssaker på sitt bord.

– Heldigvis var det ikke mange slike saker, sier Kirsebom.

Samtidig er han glad for at problemtikken får oppmerksomhet.

– Jeg er glad for at kirken våger å snakke om det, og tar tak i dette. Det er tydelig at man tidligere generelt i samfunnet var lite flinke til å se overgrep, og gjøre noe med det, sier Kirsebom.

Han er også svært rystet av overdekkingspraksisen som enkelte bispedømmer i USA og Irland har blitt kjent for.

– Jeg opplever at vi har vært flinke til å ta dette på alvor i Norge.

Ingen anmeldt

Siden 2013 har Fagetisk råd vært ledet av den tidligere riksadvokat og dommer i Høyesterett , Georg Fredrik Rieber-Mohn (70).

– Det har vært ytterst få saker og ingen som har ført til anmeldelse, sier Rieber-Mohn til Dagen.

Overgrep blir regnet som rettslig foreldet hvis det er over 15 år siden hendelsen fant sted. Rieber-Mohn vil ikke svare på om de få sakene som har vært opp de siste tre årene er av en slik karakter.

Mørketall

Selv om medlemmmene av Fagetisk råd bare kjenner til en håndfull overgrepssaker vil ikke Kirsebom utelukke at det kan finnes flere.

– Vi vet jo fortsatt ikke om det fins andre som er offer for slike overgrep i Norge. Erfaringen viser at det kan ta 20-30 år før personer våger å snakke om det. Kanskje ofrene selv er familiefedre, og ikke ønsker å påføre sin familie belastningen ved å snakke om det, sier Kirsebom.