BØNN: – Vi ber om fred. Det si
...
BØNN: – Vi ber om fred. Det siste året har ikke vært lett, sier pastor Genadiy Pylypenko. Foto: Kari Fure
– Krigen gjør folk åpne for åndelige verdier
Del
Midt i krigen opplever det ukrainske bibelselskapet voldsom etterspørsel etter bibler. Kort tid etter Maidan-opprøret ble bibellageret tømt.

Det er bibeldag over hele Ukraina . I den store baptistkirken i Kharkiv samles det inn penger til bibler. Gamle damer med skaut og tykke vinterkåper graver dypt i håndveskene. Dette er en menighet med varmt hjerte for både bibelarbeid og krigens ofre.

Dét er bra for Bibelselskapet , for da krigen brøt ut i øst, ble lageret deres tømt.

– Før hendte det ofte at folk takket nei når de ble tilbudt bibler. Dét skjer ikke lenger, sier Anatoliy Raychynets, assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet. Etter demokratiopprøret på Maidanplassen vinteren 2014 og krigsutbruddet senere samme vår, opplevde bibelselskapet en voldsom etterspørsel etter bibler.

– Vi måtte be Det norske bibelselskap om hjelp til å fylle lageret opp igjen, sier Anatoliy.

– Fremdeles er etterspørselen etter bibler stor. De dramatiske hendelsene de siste årene gjør at folk er mer åpne for åndelige verdier.

Flerstemt

Korsangen ljomer flerstemt under store prismelysekroner. Baptistkirken i Kharkiv har fem kor. Ett av dem fyller podiet denne søndagen før jul da Dagen var i Ukraina. Under ledelse av en myndig dirigent og en virtuos bak flygelet, synger de søndagens salmer og sanger med kraft og innlevelse. Alle kvinnene har skjørt, mange har tildekket hår. De følger konsentrert med på notearkene. Disse sangerne kan sine ting. På en helt alminnelig søndag får vi en musikalsk opplevelse av høy klasse.

LEDER: Den glemte krigen

Så er det felles bønn. Noen står, andre kneler mellom benkeradene. Åtte personer ber høyt etter tur og griper ordet uten å nøle.

Bernt Greger Olsen , bibelmisjonsleder i Det norske bibelselskap, entrer talerstolen og forteller historier om bibelarbeid fra Syria, Cuba og de arabiske Gulf-statene. Senere stiger representanter fra det lokale bibelselskapet opp på den samme talerstolen og formaner forsamlingen om å lese Bibelen selv.

Menigheten tar bibelopplæringen alvorlig for alle aldersgrupper. Fra kjeller til loft blir det holdt søndagsskole i alle ledige rom. Klasserommene er fulle av barn som sitter med biblene oppslått foran seg.

Brettet opp ermene

Barna på søndagsskolen er glade for å ha fått rommene sine tilbake. Sommeren 2014 måtte de nemlig avlyse, fordi baptistkirken lånte ut søndagsskolens lokaler til flyktninger. Da krigsflyktningene strømmet inn i byen, gjorde denne kirken som så lange andre: Medlemmene brettet opp ermene og kastet seg ut i nødhjelpsarbeidet.

Kharkiv baptistkirke er moderkirke i et nettverk av ti andre kirker. Pastor Genadiy Pylypenko har alltid forkynt at alle medlemmene bør ha en tjeneste i menigheten, så sant det er mulig. Dermed hadde han en stor gruppe frivillige som kunne mobiliseres da krisen inntraff.

SANG: Korsangen i baptist­kirken i Kharkiv er sterk og kraftfull. Kari Fure Foto: Kari Fure
 

Først rigget de seg til med telt i sentrum for å dele ut mat og klær. Senere kjøpte de køysenger og laget sovesaler i søndagsskolelokalene.

– Når folk kom for å spise, delte vi kort evangeliet med dem og gav bibler til de som ville ha, forteller pastor Genadiy.

– Jeg tror at Gud har en plan også i denne situasjonen, tilføyer han. – Bare her i kirken fikk hundrevis av mennesker høre evangeliet. Mennesker som ellers ikke ville fått hørt Guds ord, har fått høre.

– Likevel ber vi om fred. Det siste året har ikke vært lett.

På det meste var det 700.000 flyktninger i byen. I desember hadde tallet sunket til 200.000, men fremdeles preger flyktningene byen.

Sorg og glede

Anatoliy Raychynets i bibelselskapet har reist på kryss og tvers i Ukraina de siste årene for å dele ut bibler og bistå kirkenes arbeid med flyktninger. Det har vært krevende, men også godt.

– Det har vært vondt å se at så mange mennesker lider. Det er vanskelig å besøke soldater som lever under forferdelige forhold og under kontinuerlig fare. Men samtidig opplever jeg glede ved å se at mange ønsker å høre hva Guds ord sier i disse vanskelige omstendighetene.

LES OGSÅ: Her ber ukrainske kristne for fred

Anatoliy forklarer at bibelselskapet er bevisst på å samarbeide med andre kirker og organisasjoner, slik at biblene kan deles ut sammen med annen humanitær hjelp.

– Ellers ville det vært tungt å gjøre det. Vi sier at vi kommer med gaver som har evige, åndelige verdier. Og samtidig får folk mat og klær.