Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Verdighet for Guds skyld
Del
«Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig» (Fil 1,27).

Integritet står sentralt for alle som vil bygge tillit. Politikk og religion er to samfunnsområder hvor tillit til lederne er avgjørende. Politikere legger selvfølgelig fakta til grunn for sine argumenter.

Likevel kommer de opp med motstridende løsninger fordi de i utgangspunktet har forskjellig tro. I debattene forsøker man å undergrave troverdigheten til motparten ved å konfrontere dem med utsagn som utfordrer deres integritet.

Tillit, eller mangel på tillit, avgjør valget til slutt. Derfor blir vår kristne livsstil selve varemerket på om vi taler sant. Det å følge norske lover er ikke nok. Vi har en høyere standard for vår tro enn å holde fartsgrenser og betale toll på grensen.

Nå handler det om at det budskapet vi forkynner samstemmer med det livet vi lever. Det betyr ikke at vi må være perfekte. Det handler heller om hvordan vi reagerer og uttrykker oss når vi ikke er det.

De som bekjenner sine synder og omvender seg, får ikke bare tilgivelse hos Gud, men også økende tillit blant folk flest. Sannhet og integritet står mye høyere i kurs en suksess.

Kristne glemmer og fortrenger fort at våre liv må leves verdige. Vi har et budskap å forsvare. Gud trenger nok ingen bistandsadvokat, han klarer seg selv.

Men vi er satt som forvaltere av budskapet hans. Roter vi det til, uten å gjøre opp for oss, hindrer vi indirekte mennesker å komme inn i Guds rike.