Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Vekstprinsippene
Del
Bibelen minner taler om hvor viktig det er å la Guds Ånd og Ordet få virke i oss og slå rot, og la det få vokse og bære frukt.

I Markus 4 leser vi om såkornets spireevne og plantens vekst. «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer.»

Tross moderne naturvitenskap så er denne prosessen et stort mysterium. Det er ikke jorda som lager veksten, den er bare et middel til å frigjøre den hemmelighetsfulle kraften som er i frøet. Her er krefter i virksomhet som bare Gud rår over.

Når det gjelder vekstprinsippene i Guds rike så er de annerledes enn våre planer og forventninger. Ser vi det i lys av Guds ord, så blir våre tanker om hva som er stort eller lite ofte noe annet enn hva som er Guds tanke og vilje.

Profeten Jesaja 55,10–11 gir oss et perspektiv og en dimensjon på hva dette dreier seg om.

«Likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg.»