Illustrasjonsfoto: Moyan Brenn
...
Illustrasjonsfoto: Moyan Brenn/CC/Flickr
Veirydderen
Del
«Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg». Matt. 11,9.

Det er Jonsok, og vi minnes fødselsdagen til døperen Johannes, 24. juni, seks måneder før Jesus. Jesus vitner om ham, «Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg». Matt. 11,9.

Johannes fikk som oppgave å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» Matt 3,2.

Han skulle bane vei for Jesus og hans rike. Det står om han: «Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.» Joh. 1,6–8.


Gud griper inn i historien. Noe helt avgjørende for frelseshistorien var i ferd med å skje. Gud gir sin befaling til Johannes, der han lever i ensomhet. Han skal tre fram som veirydder med budskapet om Jesus. Guds rike er nær. Gud gjør det han har lovet.

Døperen Johannes var den siste profet før Jesus kom. Gud har alltid sørget for å ha veiryddere for Jesus i denne verden.
Vi som lever i Guds menighet i dag er kalt til å rydde vei for Jesus inn til det enkelte menneskehjerte, og vi skal også være med å rydde vei for hans annet komme.


Det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise et menneske om synd og nåde. Men Gud trenger flere medarbeidere som kan peke på Jesus som veien inn til Gud.
«Rydd Herrens vei!» Luk. 3.

Behov for mer inspirasjon?