Illustrasjonsfoto: Aperture Vi
...
Illustrasjonsfoto: Aperture Vintage/Unsplash
Troens kjernepunkt
Del
Paulus sier i Rom. 10,10, «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse».

Bekjennelsen har alltid hatt en sentral plass i den kristne tro. Den er av helt avgjørende betydning. Det er selve livsnerven. Det er det ditt og mitt disippelforhold det dreier seg om, vårt forhold til Gud i dag.

Paulus sier i Rom. 10,10, «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse». Folkemeningene om Jesus var og er mange. Millioner har vitnet om ham som sin Herre og Frelser, og andre har rast mot ham og fornektet hans navn. 
Før han skulle lide og dø, stilte Jesus sine venner noen viktige spørsmål. Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Det visste disiplene, og de kjente til folkemeningen.

Mennesker har til alle tider forsøkt å danne sitt eget gudsbilde, ved å plassere Jesus inn i sin egen religiøse tankeverden. Mange elsker å diskutere religiøse spørsmål, og har klare meninger om hva kirken skal stå for og lære. Heller det enn å ta et personlig standpunkt. Gud holdes litt på avstand.

Meningene er like mange i dag som den gang. 
Men til tross for ulike oppfatninger, så finnes det bare ett eviggyldig svar på Jesu spørsmål. «Hvem sier dere at jeg er?» De var ikke i tvil. De var trygge på hva de skulle svare. De hadde sett ham, møtt ham, og opplevd Ham som Frelseren. Peter står fram som talsmann. 
«Du er Messias, den levende Guds Sønn!» Det er troens kjernepunkt. Det er sentrum i evangeliet.