Illustrasjonsfoto: MattLake/CC
...
Illustrasjonsfoto: MattLake/CC/Flickr
Tro på Bibelen
Del
Bibelen er ikke bare en bok. Den er Guds Ord.

Jeg har fortsatt å bla i boka «Anekdoteskatter», og da må en gjerne ha litt i bakhodet det en fransk vismann en gang uttalte: «Erindringen er en dårlig historiker, men en god poet.»

I dag er anekdoten knyttet til sorenskriver og forfatter Christian B. Apenes, og den går slik: 
«Apenes var dommer i et arveoppgjør. Problemet besto i at det forelå to ulike testamenter.

En litt vrien prest var involvert i saken, og under en pause i forhandlingene trakk Apenes oppgitt på skuldrene og sa: – Merkelig prest det der… han er skeptisk både til det nye og det gamle testamentet.»

Ja, ja, det var en anekdote. Verre er det med den reelle skepsisen Det gamle- og Det nye testamentet i Bibelen, ja, til Bibelen som helhet. Det er dumt. For Bibelen er ikke bare en bok. Den er Guds Ord.

Om seg selv sier den: Lukas 4:4: Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.» 
Apg 17:11: «og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.» 
Matt. 5:18: Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 
2. Tim. 3:16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd…