Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Tro og ærlighet
Del
«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).

«Ærlighet varer lengst.» Alle kjenner dette ordtaket. Det er en erfaring som aldri slår feil, og en viktig leveregel i livet.

En kristen bonde sendte hver høst store mengder frukt til kunder i byen. Han kom en dag i prat med en nabo, som også var en kristen. Han rådet ham til å legge en traktat i hver kasse han sendte fra seg.

«Det gjør jeg også», ­svarte bonden, og jeg benytter meg av en «traktat» som jeg mener er likeså god som hvilken som helst trykksak. Den andre forstod ikke riktig hva han mente med det, og bad om en nærmere forklaring. 
«Jo, den ‹traktaten› som kundene mine finner i kassen, er like god frukt på bunnen av kassen som den de ser øverst i kassen.» 


Ærlighet er noe som må komme til uttrykk og fungere i den praktiske hverdag og i forhold til andre. Enda en historie fra ­virkeligheten som bekrefter viktigheten av ærlighet: «En fattig mann fikk en dag en brukt frakk av en rik mann.

Da han kom hjem fant han en tikrone i en lomme. Dagen etter ­oppsøkte han giveren for å levere den tilbake. «Jeg setter pris på din ærlighet», sa mannen og ga ham enda en tikrone.

For en kristen bør dette være en sterk påminnelse om at livet og gjerningene våre skal vitne om vår ærlighet og om Gudstroen, i hverdagen.