Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Trøst og kraft
Del
«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte …» Sal. 34,19.

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød?» Salme 22.

Mange kjenner på samme opplevelse som David. Løftene om Guds fred og trygghet, er ikke en garanti for at livet bare oppleves fredelig, sorgfritt og herlig. Nei, vi blir utfordret til å leve med livets mange motsetninger og veksle mellom opplevelsen av trygghet, tilhørighet og helhet på ene siden og sorgen, angsten og kamp og motgang på den andre siden. Dette er spenninger som det ikke er lett å stå i. Og det kan til tider føles som om Gud er borte.

Tunge tider med motgang, sorg og savn kan vokse seg til et fjell mellom Gud og oss. Han som var så nær, kan føles fraværende når han trengs som mest. Sorg kjennes og oppleves som regel som en følelse. I slike situasjoner trenger vi en medvandrer. Og vi trenger Guds hånd som kan gi kraft og trøst til å bære smerte og motgang. Hvordan finne trøst og kraft?

Sangforfatter Konrad Odinsen viser vei og innbyr: 
«Send bud på Ham når hjelp du trenger til. Er dagen mørk, han lyse for deg vil. 
Når ingen utvei du kan øyne mer, Send bud på ham som også da deg ser.» 
«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte …» Sal. 34,19.

-----

Trykk her for å lese flere andakter :-)

paywall