Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Tilgivelse
Del
Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.

Ordet tilgi har skaperkraft. Bare ett ord kan gjøre en forandring. Tilgivelse er å stryke ut og å glemme. Jeg legger det vonde bak meg. All sann til­givelse koster, men det er verd prisen.

«Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på ­tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.» Matt. 18,15.

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.

For å illustrere hva det innebærer å tilgi, forteller Jesus liknelsen om tjeneren og kongen. Matt. 18. Tjeneren er en betrodd embetsmann Han kommer ikke selv og bekjenner­ sin utroskap, det er først på regnskapsdagen at forholdet avdekkes.

Kongen er i sin fulle rett når han krever strengeste straff. Tjeneren er utrolig ­optimistisk når han ber om tid så han kan betale tilbake det han skylder. Tjeneren får mer enn han våget å be om. Kongens nåde og barmhjertighet er det eneste som kan gjøre ham fri. Slik er også Guds nåde overfor syndere som oss.

Vi kan ikke leve i tilgivelsens rike med et uforsonlig sinn. Vi skal få tenke på Guds Sønn Jesus som tilgir oss uavlatelig. Vi må tenke på ham som ba på korset, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør» Luk. 23,34.

Derfor må også vi vise barmhjertighet og tilgi. Der det skjer skapes det alltid er nytt og barmhjertig sinnelag! Sann og ekte kjærlighet både gir og tilgir.