Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Tilfredse kristne
Del
«Men for meg er det godt å være nær Gud» (Salme 73,28).

Denne salmen av Asaf drar opp kontrastene mellom et vellykket­ og suksessfylt liv her i denne ­verden i motsetning til fellesskap og nærhet med Gud. Asaf ble opptatt av suksessen til de urettferdige. Ingenting syntes å ramme dem. Det provoserte ham. Skulle ikke Den høyeste belønne dem som setter ham først, og straffe dem som vender ham ryggen?

Asaf innrømmer at han var nær ved å snuble. Men så innser han at det er jo nettopp velstand­en som har forført dem. Et ­menneske har ingen fordel av alle nytelsene som rikdommen fører med seg. Velstand og nytelse blir dårlig erstatning for fellesskapet med Gud. Ja, rikdom kan føre til vold og undertrykk­else. Og enda verre – hovmod, fall og tilintetgjørelse.

I det han går inn i Guds hellig­dom ser han klart. «Plutselig går de til grunne, det er slutt, de ender i redsel» (vers 19).

«Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd… Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden» (vers 23+25).

For Asaf ble det godt nok å være nær Gud. Noe mer hadde han ikke behov for i denne verden. Er du en tilfreds kristen?

andakt,inspirasjon,inspirasjonskilde,åndelig påfyll,terje t konradsen