Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Ta en annen gate!
Del
Be for dem som er særlig utsatt.

Salomos ordspråk gir en rystende skildring av en ung mann som ble lokket til et liv i hor. Skildringen fortelles av en far som vil advare sønnen sin mot den arenaen hvor illegitime seksuelle forbindelser forsvares og leves ut.

Først skildrer han det han så fra vinduet sitt en natt: Nede på gata gikk en ung mann. Han styrte skrittene sine mot et bestemt hus. Og ganske riktig, imot ham kom en listig kvinne, erfaren med unge menn og deres svake punkter.

Hun gjorde uimotståelige tilnærmelser. Han fulgte henne «lik en hjort som går rett i fellen … han forstår ikke at livet står på spill» (Ordspr 7:22–23).

Uten at det sies rett ut, skjønner vi at kvinnen er djevelens medspiller. Kanskje er hun også selv et offer for djevelske løgner og menneskers svik, slik mange prostituerte er.

En ny kristen i en av Sør-Amerikas byer grunnet på hvordan etablere nye vaner. Han visste hvor de gamle vennene festet, han visste hvordan alkoholen kunne dempe angsten, han kjente de kortvarige gledene og visste at vennene savnet ham. «Jeg måtte gå en annen gate!» sa han.

Vi skjønner poenget: Han var for svak til å motstå dragsuget fra det gamle livet. Et farvel måtte til. Og nye vaner måtte etableres.

Grunn litt på dette i dag – og be for dem som er særlig utsatt.

Her finner du flere andakter