ILLUSTRASJONSBILDE: Fotolia
ILLUSTRASJONSBILDE: Fotolia
Stor nok tro
Del
«Jeg vil fylle all din trang i herlighet, men da må du være villig til å stige ned. Du må la meg få innta kongeplassen i livet ditt.»

Vingården brukes gjerne som et bilde på Guds rike. Det kan være bilde både på tilhørigheten til dette rike, og den tjenesten som følger som en naturlig konsekvens, ved at vi forkynner evangeliet om frelse og driver misjonsvirksomhet.

I Jesaja 5. finner vi den ­grunnleggende beretningen om H­errens vingård. Her skildres hele byggeprosessen bak en ­vingård. Men det er også en domsliknelse. Fordi Israel valgte urett og blodsutgytelse, fant ­Herren bare villdruer, ikke edle druer i vingården sin.

Jesus ­bruker dette gammeltestamentlige vingårdsbilde som en påminnelse om hvordan vingårdstjenesten bør fungere rett

I Lukas 17, avsnittet om tro tjeneste, ber apostlene om større tro. Et spørsmål mange er opptatt av. Mange tror at troens størrelse og styrke er en betingelse for å få del i Åndens kraft og gaver. Det kan lett bli feil fokus. Gud ønsker jo at vi skal ha en sterk og tillitsfull tro. Men han vil også si:

«Jeg vil fylle all din trang i herlighet, men da må du være villig til å stige ned. Du må la meg få innta kongeplassen i livet ditt.»

Mange føler på at de har en liten og svak tro. Til trøst for dem som har det slik, siterer jeg troshelten og misjonæren Hudson Taylor: «Folk sier jeg har så stor tro, men det er ikke sant. Min tro er liten, men jeg eier troen på en stor Frelser!»

En slik tro er stor og sterk nok!