Illustrasjonsfoto: Frank May /
...
Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix
Smak Guds godhet
Del
Smak og se at Herren er god!

«Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.» Salme 34,9.

Matvareprodusenter reklamerer ofte med: Kjenn den gode smaken! Det er menneskelig å være opptatt av at det vi spiser har en god smak.
Et sted i Afrika finnes et tre som har en frukt som kalles «smaksbær», fordi den virker slik på smaken at alt som spises eller drikkes smaker godt, søtt og behagelig. Slik er det også med kjærligheten, hevder den som formidler denne historien. Kjærligheten setter bedre smak på alt. Det er ikke tvil om at kjærligheten kan utrette mye om hva som er både godt og riktig. Den kan endre smaken på mye av det vi er opptatt av i livet. Bibelen taler om at også Guds kjærlighet kan gjøre noe med oss. Her er det også snakk om en ny smaksopplevelse. Guds ord kan gi oss en opplevelse av at Herren er god.


Davids salme 34 er en salme full av trygghet og fortrøstning til Herren. På bakgrunn av at David og hans menn nå var i filisternes hånd, kunne vi ha ventet en klagesalme, men Herren var likevel verd lovsang og takk. I trygg tillit kunne han lovsynge ham som berger fra alt ondt. Den som har sitt håp i Herren skal aldri rødme av skam. David vil si: Smak Guds godhet!

«De rettferdige roper, og ­Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.» Salme 34,18–19.

Behov for mer inspirasjon?