Illustrasjonsbilde: Fotolia
Illustrasjonsbilde: Fotolia
Skremt av Gud?
Del
«Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden!» (Salme 46,9).

Vi inviteres ikke bare til å se hva Gud har gjort, men Gud beskrives som «han som gjør skremmende ting på jorden». Noen skulle nok ønske at det stod «gjør spennende ting». For «det skremmende» er ikke like attraktivt for alle.

Skrekkfilmer tiltrekker et visst publikum, men de fleste har nok med litt krim på fredagskvelden.

Så hvorfor benyttes ordet «skremmende» når Guds gjerninger skal beskrives? Når det usynlige åpenbarer seg i vår synlige verden blir mennesker satt ut av den kraften og energien som kommer til uttrykk.

Mennesker både i Det gamle og Det nye testamentets tid ble overveldet i møte med den usynlige verdens krefter.

Energikonsentrasjonen skremte dem, de falt ofte til bakken ute av stand til å røre seg. Gudsfrykten hadde ikke bare sin rot i teoretiske prinsipper eller hellige skrifter. Trosheltene hadde Gudsåpenbaringer hvor de fysisk lærte å kjenne den kommende verdens krefter og å frykte den Gud som er opphavet til alt det skapte.

Nå virker Gud helst gjennom naturlovene han har innsatt, det er sjelden han setter dem til side. Når han gjør det, kaller ofte mennesker gjerningen hans for et under. Uansett, Gud gjør skremmende ting både gjennom og på tvers av naturlovene.