Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Skje din vilje
Del
«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

Jesus stilte visstnok flere hundre spørsmål som er gjengitt i Det nye testamentet. For enkelte må dette spørsmålet ha vært ett av de merkeligste. Mannen hadde jo ingen til å hjelpe seg å komme ut i vannet til rett tid.

Vil du, virkelig? – et avslørende og avgjørende spørsmål. Vi kan velge hva vi skal tro, hvem vi skal lytte til og hvilke mennesker vi har tillit til. Hva vi velger, bestemmer livets utgang, vår egen og andre menneskers skjebne. Mennesket er en mester til å finne unnskyldninger av alle slag. Vi skylder gjerne på alt annet og alle andre for å komme unna ansvaret.

Hvis jeg virkelig bestemmer meg for å ta livet av et annet menneske er det vanskelig for andre å forhindre det i et åpent og demokratiske samfunn. Det kommer selvsagt konsekvenser, men viljesbeslutninger har en forferdelig makt. Når en gruppe mennesker organiserer sin vilje sammen er det nesten umulig å stoppe dem, enten de har gode eller onde hensikter.

Når vi forener vår vilje med Guds vilje – det vil si når vi blir enige med Gud, ikke motsatt – forløses krefter vi aldri hadde kunnet mobilisere eller produsere. Enhet med Gud kan bare skje gjennom tro og overgivelse til hans vilje.