Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Sannhet, rettferdighet og barmhjertighet
Del
«La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser!» (Salme 25,5).

I en konfliktsituasjon er det tre kvaliteter som særlig blir satt under press. For det første etterspørres sannheten. Deretter hva som er rettferdig. ­Konsekvenser for urett må defineres. Til slutt skal det også være rom for barmhjertighet. Rekkefølgen er vesentlig.

Da Adam og Eva spiste av treet i Edens hage var Gud først ute etter sannheten: Adam, hvor er du og hva har du gjort? Deretter krevde rettferdigheten sitt. Gud hadde jo sagt at den som spiste av treet måtte dø.

Men da konsekvensene kom på bordet introduserte Gud en redningsplan, et uttrykk for sin barmhjertighet mot menneskelig svakhet: «Kvinnens sæd skal knuse slangens hode».

Et samfunn som kommer skjevt ut i forhold til sannhet vil også forspille rettferdighet og ­barmhjertighet. For hvis barmhjertighet kreves først, får synden bare større makt. Barmhjertighet er kun mulig når noen andre er villig til å betale prisen den skyldige har pådradd seg.

Dette er evangeliets kjerne: Å finne Guds rettferdighet ­gjennom hans barmhjertighet. Det er derfor vi ikke må tukle med sannheten. Gud vil holde den ­ansvarlig som trekker noe fra eller legger noe til.