ANDAKT: «For dere er alle Guds
...
ANDAKT: «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.» Gal. 3,26. Foto: Fotolia
Samme familie
Del
«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie», Ef. 2.

Den forrige bibeloversettelsen brukte begrepet «tilhører Guds familie». Det synes jeg sa det enda sterkere og tydeligere om forholdet til Jesus Kristus som frelser og Herre.

To menn satt på samme benk i Studenterlunden i Oslo. Det var tydelig at begge var deltakere i et verdensmøte for Søndagsskolen. Den ene var norsk, den andre var fra et land i Østen, og bar et søndagskolemerke på jakkeslaget. Den norske søndagsskolelæreren smilte til ham og han fikk et smil tilbake.

Han prøvde også å kommunisere på flere språk, men den smilende mannen fra Østen bare ristet på hodet. Da tok den litt eldre nordmannen fram et testamente, slo opp og pekte på navnet Jesus. Det var nok. Kontakten var knyttet. Det kom et smil igjen og et godt håndtrykk.

Det var ikke tvil om at de tilhørte samme familie. De opplevde å ha samme Herre og Frelser: Jesus! 
«For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.» Gal. 3,26.

Guds kall og vilje er at vi skal bidra til at familien må bli enda større! Flere trossøsken. Det er misjon! 


«Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel er. Vi er av kongeætt, Eit heilagt syskenlag, Men ser vår høge adel rett Fyrst på den store dag.», John Fawcett.