Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Salomos mor
Del
I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.

Mange familier har en familiehemmelighet. Noe det er knyttet skam til. Ingen snakker høyt om det. Men alle vet. Kanskje hviskes det også blant naboene.

Unge Salomo kjente en slik familiehistorie. Men den var ikke lenger noen hemmelighet: Far, kong David, drev hor med en vakker kvinne, Batseba. Hun ble gravid. David sørget for at mannen hennes falt i krigen.

Så tok han kvinnen til ekte. Overfor folket prøvde han å skjule udåden. 
Men ikke noe er skjult for Herren. Møtet med Guds profet, Natan, ble brutalt. Kongen hadde misbrukt sin makt. Grovt. Sønnen de fikk, døde (2 Sam 11–12).

Unge Salomo var Batsebas sønn nr. 2. Mor røpet nok det hele i en tung stund. Kanskje naboguttene også tok det fram når de yppet seg. Salomo svelget det, men hjemme ante han noe: Bak dronningprakten bærer mor en stor sorg: «Urias, min ungdoms brudgom, ble drept – grunnet ham som nå er min ektemann!» Med dagens språk ville hun ha sagt: «Jeg ble et … offer.»

Men det skal David ha: Han angret dypt og ba Herren om ufortjent nåde (Salme 51). Og han lovte Batseba at deres felles sønn, Salomo, skulle overta kongemakten. Det løftet holdt han. Ingen av halvbrødrene skulle inn i den rollen (1 Kong 1:30).

I ti dager skal temaet her på Dagens sisteside være Salomo. Batsebas sønn.